Úvod / Edisonův kabinet

Edisonův kabinet

 • nabídka určena pro ZŠ, SŠ, VŠ, střední odborná učiliště z Mostecka
 • přijímáme projekty zaměřené na technické, přírodovědné vzdělání:
  • na modernizaci odborných učeben, dílen, laboratoří,
  • na nákup vybavení, pomůcek a materiálu pro technické předměty
 • žádosti přijímáme ve dvou kolech:
  • 1. kolo: březen – duben 2019
  • 2. kolo: srpen – září 2019
 • rozhodnutí o podpoře vašeho projektu vám zašleme e-mailem

Počet dosavadních registrací:

Registrovat

REGISTRACE PROJEKTU

Žadatelé se registrují a přihlašují svůj projekt pouze on-line prostřednictvím registračního formuláře, jehož součástí je formulářové pole pro připojení souboru s detailnějšími informacemi o přihlašovaném projektu. Forma zpracování projektu není stanovena, měl by však splňovat podmínky viz výše a obsahovat vysvětlení záměru (dlouhodobý přínos), kalkulaci, jméno osoby oprávněné jednat za žádající subjekt. Společnost nikoho předem z výběru nevylučuje.

Na udělení podpory není právní nárok.

CHHPS 2017
© 2019 Vršanská uhelná a.s.