Úvod / Edisonův kabinet

Edisonův kabinet

  • nabídka určena pro ZŠ, SŠ z okresu Most
  • přijímáme projekty zaměřené na technické, přírodovědné vzdělání:
    • na modernizaci odborných učeben, dílen, laboratoří,
    • na nákup vybavení, pomůcek a materiálu pro technické předměty
  • žádosti přijímáme průběžně od 28. března 2018
  • projekty, které získají finanční podporu, budeme vybírat průběžně a o rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem

Počet dosavadních registrací:

Registrovat

REGISTRACE PROJEKTU

Žadatelé se registrují a přihlašují svůj projekt pouze on-line prostřednictvím registračního formuláře, jehož součástí je formulářové pole pro připojení souboru s detailnějšími informacemi o přihlašovaném projektu. Forma zpracování projektu není stanovena, měl by však splňovat podmínky viz výše a obsahovat vysvětlení záměru (dlouhodobý přínos), kalkulaci, jméno osoby oprávněné jednat za žádající subjekt. Společnost nikoho předem z výběru nevylučuje.

Na udělení podpory není právní nárok.

CHHPS 2017
© 2018 Vršanská uhelná a.s.